BİYOKİMYA DERSİ SINAV SORULARI

                         2009 BİYOKİMYA BÜTÜLEME SINAV SORULARI


1. 2-Fosfogliseratin fosfoenolpirüvata dönüşmesini hagi enzim ile olur:

2. Bakteri ve mikroorganizmaların şeker birimlerine etki ederek hangi molekül oluşur:

3. Na+ elementine bağlı olarak taşınan molekül hangisidir:

4. Piruvattan Asetil CoA louşumu hagi enzimler olur:

5. Pentoz fosfat yolu ,hücrenin hangi ortamında gerçekleşir:

6. Pentoz fosfat yolunda hangi birimler üretilir:

7. Pentoz fosfat yolunun temel amacı nedir:

8. Fosfofruktokinaz enzimini aktive eden molekül:

9. Eritrositlerde oluşan birim:

10. Birbirinin izomeri olan örnek enzim yazınız:

11. Glukoneogenezin öncül maddeleri:

12. Akçiğewrlerin iiç yüzeyin birbirine yapışmasını önleyen madde:

13. Safra asittinin görevi:

14. Adrenalin kortek ve korpus luteumda bulunan steroid hormanlar hangileridir:

15. A vitaminin provitaminin:

16. Molekülerinde bulunan çok sayıda bağ nedeniyle renkli olan bı bileşikler hangi lipid sınıfına girer.

17. Antien ektisi ile taşınan lipid sınıfı:

18. Hangi lipit sınıfı ester bağı yerine eter bağı taşır:

19. Hangi lipid sınıfı amphipatik veya amfoteriktir:

20. Gliserl yerine doymamış bir aminoalkol olan 18C sfıngozin içeren lipid:

21. KH içeriğinin fazla olması nedeniyle suda çözünürlüğe sahip olan lipid sınıfı:

22. sitrik asit döngüsü hücrenin hangi kısmında gerçekleşir:

23. Hangi enzim kan şekerinin konsatrasyonunu düzenler:

24. silemikron ve VCDL nın yapısında ne bulunur:

25. Suda çözünmeyen lipitler plazmada hangi yapıya dönüştürülerek taşınır:

26. Bazofillerden salgılanıp, trombosit agregasyona yolaçan lipid:

27. Miyelinli sinir hücrelerinin aksonlarını sararak izolasyona yolaçan lipid sınıfı:

28. Tay-sachs hastalığı ile ilgili bilgi verin:

29. nieamn-pick hastalığı vedir:

30. Fumoratı malata dönüştüren enzim:

31. Pentoz fosfat yolunda glukoz-6-fosfat oluşumunu sağlayan enzim:

……………………………………………………………………….53LİSPOOK
                       
                         2010 biyokimya II final soruları


1. C'lar arasındaki bağlar tek olan yağlar hangi gruba girmektedir:

2. Yağ asitlerinden tek çift bağlı olanlara:

3. Canlı sistemde yer alan yağ asitleri genellikle nasıl bağlıdır;(teki mi çift mi)

4. C sayısı artarsa sudaki çözünürlük:

5. C bileşiklerinde zincir uzatılması işini yapan enzim:

6. Delta6 desatüraz yolunda lineik asiti linoleik asite çeviren enzim:

7. En önemli membran fosfolipit:

8. HMGCOA hangi birimin biyosentezinde üretilir:

9. Fruktoz 1,6 BP Gliseraldehit3P çeviren enzim:

10. DİhidroksiasetonP Gliseraldehit 3P çeviren enzim:

11. G1,3BP yi 3fosfogliserata dönüştüren enzim:

12. 3PG yı 2PG ye dönüştüren enzim:

13. 2PG enolazla hangi yapıya dönüşür:

14. Fosfoenol piruvat piruvat kinazla hangi yapıya dönüşür:

15. Enolaz enzimi görev sırasında hangi bileşik ortaya çıkar:

16. TCA döngüzünde hangi basamaklar tek yönlüdür:

17. F26BP hangi enzim indirger:

18. F26BP artarsa 4. aşamada hangi enzim inaktif olur:

19. Sadece mitokondirinin içerisinde gerçekleşen olaylar:

20. İnsanlardaki alkolu asetaldehite çeviren enzim:

21. Asetaldehiti asetik asite çeviren enzim:

22. Yağ asitlerinin esterleşmiş şekilleri:

23. Çok çift bağlı doymamış yağ asitlerine:

24. Uçucu yağ asitleri hangi C aralığında bulunur:

25. 14-24C'luya kadar olan kısım oda sıcaklığında hangi haldedir:

26. Yağ asitleri üzerinde hangi grupları taşır:

27. Yağ asitleri biyosentezini başlatan 2Clu birim:

28. Yağ asidi biyosentezi hücrenin hangi kısmında olur:

29. steroil CoA desaturaz ile aynı görevi yapan enzim:

30. Hangi enzimin yokluğu kilo kaybına neden olur:

31. Esansiyel yağ asitleri:

32. Riboz şekerini bulunduran yapılar:

33. Dolaylı olarak glikolize katılan monosakkaritler:

34. Suda kolayçözünen monosakkaritlerin bu özelliğini hangi bağ sağlar:

35. Yağlarla bileşik oluşturan monosakkarit:

36. Laktozun hidrolizi sonucu oluşam monosakkaritlar:

37. Aldoz grubuna giren birimler:

38. Ketoz grubuna giren birimler:

39. Glikojenin metabilizmasını kotrol eden hormanlar:

40. Depo polisakkaritlerin ve yağların yıkımını arttıran hormon:

41. Alfa-D glukozdan meydana gelen polisakkarit:

42. B-D glukozdan meydana gelen polisakkarit:

43. Modifiye olmuş monosakkarit:

44. Agar - agarı oluşturan bağ:

45. Kanın pıhtılaşmasını önleyen madde:

46. sfingozin türevleri:

47. Glukoz-6P girebileceği yollar:

48. En önemli şeker asiti:

49. Glukoronik asit hanhi organ tarafında sentezlenir:

50. Hangi şeker alkolu hücre içinde birikince hücrenin duyarsızlığını arttırır:

51. KH'arın başlıca metabolik yolları:

52. Şeker asitleri:

53. Hangi PH aralığında aminozin işlevini gerçekleştirir:

54. Pankreas sıvısında bulunan yapılar:

55. Yüksek şeker durumuna ne denir:

56. Düşün şeker durumuna ne denir:

57. Glukoz 6P hangi metabolik yolların ana maddesidir:

58. İnsulinin en çok etkili olduğu dokular:

59. Şeker yükselmesini engelleyici özelliği olan enzim:

60. Glikolizin hangi basamankta kontrol edilir:

61. Hekzokinazın sentezlendiği dokular:

62. Glukozu Glukoz6Pye çeviren enzimler:

63. Glukoz6P yi fruktoz6P çeviren enzimler:

64. Fruktoz 6P Fruktoz1,6P çeviren enzim:

65. Doğada serbest olarak bulunmayan C grupları:

66. Alfa 1,1 bağı yapan monosakkarit:

67. DoğaL olarak oluşan ketohekzan:

68. Kan gruplarının belirlenmesinde rol oynayan monomer:

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88..................................................................................................53LİSPOOK